Vem sa att marknadsundersökningar inte är ett bra verktyg för småföretagare?

16 maj 2023 Maja Bergman Lindberg

Undersökningar är ett av de mest effektiva sätten för småföretagare att förstå vad deras kunder vill ha och behöver. Tack vare teknikens utveckling, finns det flera sätt att samla data från kunder utan att behöva spendera en förmögenhet. På så sätt kan småföretagare arbeta för att förbättra sina produkter, tjänster och kundtjänst.

Betydelsen av marknadsundersökningar för småföretagare

Småföretagare som inte bryr sig om sina kunder upplever ofta låga intäkter och en hel del klagomål. Men genom att ha en klar förståelse av vad kunderna vill, har företaget en bättre möjlighet att skapa en produkt eller tjänst som tillfredsställer kundernas behov. Att genomföra marknadsundersökningar gör det enklare för företaget att identifiera vilka produkter och tjänster som kunderna söker och vad de inte vill ha. Detta sparar företaget tid och pengar genom att göra det möjligt att fokusera på att skapa produkter och tjänster som kunderna vill ha snarare än att tillverka produkter som säljer dåligt.

undersökningar

Tekniker för att göra en marknadsundersökning

Det finns många olika sätt att genomföra en marknadsundersökning. Det är viktigt att välja den som passar företaget och dess kunder bäst. Här följer några olika tekniker för att genomföra undersökningar:

  • Enkäter online: Detta är särskilt användbart för företag som har en online-närvaro eller en e-handelsplattform. Det är mycket lätt att sätta upp en online-enkät och exponera den för dina kunder.
  • Kundintervjuer: Använd dina befintliga kunder för att samla feedback om dina produkter, tjänster eller din kundtjänst. Detta kan enkelt göras genom att bjuda in dem till ett personligt eller gruppmöte.
  • Sociala medier: Ett sätt att få feedback på sociala medier är att bjuda in till en frågestund. Detta kan öppna upp för dialog med kunderna och ge snabba svar på deras frågor eller önskemål.

Resultatet av undersökning

Efter att en undersökning genomförts är det viktigt att analysera resultaten för att använda informationen för att förbättra företagets produkter, tjänster och kundtjänst. Att använda resultaten av undersökningen i sin marknadsföring är också en framgångsrik strategi för att visa kunderna att företaget bryr sig. Att fortsätta att genomföra undersökningar är också ett effektivt sätt att mäta prestationen av de tidigare förändringar som gjorts. Om du gjort förändringar baserade på resultaten från en tidigare undersökning är det viktigt att välja att fortlöpande mäta och analysera data genom uppföljningsstudier.

Fler nyheter

14 november 2022

Dags för förskola