Förskola i Malmö

20 juni 2021 Lily Hansen

Att välja förskola till barnet kan ibland vara knepigt då det ofta finns många att välja mellan. För självklart vill man att det ska bli så bra som möjligt för barnet och att det ska trivas. Därför kan det vara bra att utgå från barnets behov då man väljer förskola. Men saker som kan ha betydelse är avstånd, storlek på barngrupper, personaltäthet, utbildad personal och pedagogik. 

Att välja en förskola i Malmö som ligger nära där man bor gör det många gånger enklare då man slipper långa restider. Det finns troligtvis även andra barn på förskolan som bor i samma område, vilket kan bli kul om de också vill umgås på fritiden. Men viktigast är att man väljer en förskola där barnet kan känna sig tryggt och känner sig sedd. För detta krävs nästan alltid små barngrupper och bra personaltäthet. Men också bra och sympatisk personal som barnet tycker om, men även föräldrarna. 

Olika pedagogik

Det finns även förskolor i Malmö som bedriver sin verksamhet utefter en specifik pedagogik som exempelvis Montessori, Waldorf, Reggio Emilia. Visst kan det vara bra och intressant, men viktigast är ändå att barnet känner sig tryggt och får sina behov tillfredsställda av bra och utbildad personal. Viktigare kan också vara att titta på lokalerna och barnens möjlighet till utomhusvistelse i bra miljöer

Tänk på detta inför besöket på förskolan

Man kan inte bara välja förskola till sitt barn genom att läsa sig till ett val, utan man måste besöka några olika innan man bestämmer sig. Ring och boka en tid för besök hos dem som verkar vara mest intressanta. Använd sedan känselspröten och magkänslan under besöket och studera personalen. Verkar de intresserade av ert barn och ställer frågor? Och hur är de med de andra barnen på förskolan? Verkar barnen trivas, och får de den uppmärksamhet som de behöver?

Fler nyheter

14 november 2022

Dags för förskola