Jakt och fiske i Sverige

17 februari 2021 patrick pettersson

I Sverige anses jakten vara en integrerad del av arbetet med viltvård och naturvård. Med det sagt är det inte fritt fram för vem som helst att jaga vad som helst när, eller var som helst. Hur jakten ska gå till är strikt reglerat i en lagstiftning som tagits fram av regeringen tillsammans med Naturvårdsverket. Rätten till att jaga på en specifik plats tillfaller alltid den person som äger marken i första hand. Om markägaren själv inte vill jaga kan hen däremot överlåta uppgiften till annan part.

Erbjudanden om att jaga på en annan persons mark brukar annonseras i tidskrifter om jakt. Det kan till exempel röra sig om ett utbyte, att annonsören önskar jaga på en annan geografisk plats och i gengäld erbjuder tillträde till sin egen mark, eller att annonsören helt enkelt erbjuder jakt på sin mark mot betalning. En annan möjlighet för den som vill jaga är att vända sig till en researrangör som anordnar jaktresor.

När och hur får man jaga?

Jakten ser olika ut i olika delar av Sverige, och så även bestämmelserna kring när man får jaga, och vad. Det är viktigt att hålla koll på vilka datum som gäller, eftersom man till exempel endast får jaga älg under ett fåtal dagar i vissa delar av landet. Flexibiliteten är större när det gäller jakt på rådjur. Den inleds i mitten av augusti och varar fram till slutet av december respektive januari, beroende på var i landet jakten sker.

I jaktlagstiftningen ingår även specifikationer för vilken typ av vapen och ammunition som får användas till olika typer av vilt. Till exempel får endast kulvapen användas vid jakt av älg, björn och kronvilt, medan hagelvapen är tillåtet vid jakt av vissa andra arter. Du som söker utrustning för jakt eller fiske, besök Östhammars Jakt & Sportskyttes hemsida här: https://www.osthammarsjaktoskytte.se/ .

Fler nyheter